bg

17 June, 2019

Bảo tàng Côn Đảo

Côn đảo đã từng được xem là địa ngục trần gian , là nhà tù giam giữ những người Việt Nam yêu nước dưới thời thực dân Pháp và đế quốc Mỹ . Nằm đối diện với Di tích lịch sử 914, Bảo tàng Côn Đảo là nơi lưu giữ hơn 2000 hiện vật và những tư liệu quý hiếm về lịch sử của Côn đảo qua các thời kì . Đây là địa điểm du khách nhất định nên ghé thăm trước khi tham quan hệ thống nhà tù và di tích lịch sử khác.

thông tin