bg

17 June, 2019

SÂN TENNIS

Chúng tôi bố một sân tennis nhằm để đáp ứng tối đa giải trí của quý khách.

 

Địa điểm: Khu Villa 

Giờ mở cửa: 07:00 – 17:00 

thông tin